a znatna je razlika između farmakoloških pokusa sa životinjama i primjene na bolesnom čovjeku.

Prikazuje se jedan rezultat